Huisregels

Betreedt u de schaatsbaan of Grand Café Neffe d’n Torre?
Wij hanteren dan de onderstaande regels. Houdt u hier rekening mee?
Als de situatie erom vraagt, mogen wij anders besluiten dan in onze huisregels is weergegeven.

Onze algemene regels…

 • De toegang tot het ‘Oirschot Winterparadijs-terrein’ is geheel op eigen risico
 • De schaatshuur is voor eigen rekening en risico
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of de beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel, ontstaan op of rondom de schaatsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • Schade aan eigendommen van Stichting Evenementen Oirschot, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., verhalen we op de veroorzaker
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de schaatsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs en wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk af te steken
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen

Onze regels over de toegang op de schaatsbaan…

 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico
 • Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs (voor onze kleinste schaatsliefhebbers is de kinderbaan gratis toegankelijk)
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte kunnen we u de toegang tijdelijk weigeren

Onze regels voor het gebruik van de schaatsbaan…

 • De schaatsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken
 • Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden en stoelen
 • Botjes en andere hulpmiddelen zijn alleen toegestaan op de kinderbaan
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen. Op de schaatsbaan is het dragen van handschoenen verplicht, in het belang van ieders eigen veiligheid
 • Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan
 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen op de ijsbaan
 • Het is niet toegestaan om op de boarding van de schaatsbaan te gaan zitten

Onze regels in Grand Café Neffe d’n Torre…

 • Grand Café Neffe d’n Torre mag niet betreden worden met ondergebonden schaatsen
 • Het is niet toegestaan om meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen in Grand Café Neffe d’n Torre
 • Tijdens de georganiseerde activiteiten op de schaatsbaan of in Grand Café Neffe d’n Torre, en bij openstelling van de garderobe (zie openingstijden), is het ophangen van uw jas verplicht
 • Op verzoek van de organisatie, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerkers, dient iedereen die ouder is dan 14 jaar een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Indien men géén geldig legitimatiebewijs kan tonen, kan men van het terrein worden verwijderd
 • In Grand Café Neffe d’n Torre zal geen alcohol/alcoholhoudende drank worden geschonken aan personen jonger dan 18 jaar (nix18.nl)
 • Het is niet toegestaan te roken in Grand Café Neffe d’n Torre