Huisregels

Betreedt u de schaatsbaan of Grand Café Neffe d’n Torre?
Wij hanteren dan onderstaande regels. Door het betreden van het terrein of de verschillende faciliteiten verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement en verbind je je tot naleving hiervan.
Als de situatie erom vraagt, mogen wij anders besluiten dan in onze huisregels is weergegeven.

Onze algemene regels…

 • Je betreedt het ‘Oirschot Winterparadijs-terrein’ geheel op eigen risico
 • Als je schaatsen huurt, dan is dat voor eigen rekening en risico
 • De organisatie en/of beveiligingsmedewerkers mogen je de toegang weigeren als je je niet volgens de geldende regels gedraagt. Ze mogen je ook van het terrein (laten) verwijderen. Je hebt dan geen recht op eventuele vergoeding van onkosten
 • We zijn bevoegd om op en rond het terrein van de schaatsbaan en Grand Café Neffe d’n Torre gebruik te maken van camerabewaking
 • Als organisatie dragen we op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor letsel, ontstaan op of rondom de schaatsbaan. We aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • Schade aan eigendommen van Stichting Evenementen Oirschot, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., verhalen we op de veroorzaker
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken
 • Het is verboden om de volgende zaken in bezit te hebben in de directe omgeving van de schaatsbaan: vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Je mag geen ijsballen of sneeuwballen gooien of vuurwerk afsteken
 • Schaatsers en/of publiek moeten aanwijzingen van de organisatie en/of beveiligingsmedewerkers te allen tijde opvolgen

Onze regels over de toegang tot de schaatsbaan…

 • Je betreedt de schaatsbaan geheel op eigen risico
 • Je mag het schaatsgedeelte van de schaatsbaan alleen betreden op vertoon van een geldig entreebewijs
 • Onze kleinste schaatsliefhebbers mogen gratis schaatsen op de kinderbaan!
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft je niet automatisch het recht tot toegang; bij drukte kunnen we je de toegang tijdelijk weigeren

Onze regels voor het gebruik van de schaatsbaan…

 • Je mag de schaatsbaan alleen betreden met ondergebonden schaatsen
 • Je mag je eigen schaatsen gebruiken
 • Op de schaatsbaan mag je geen noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden en stoelen gebruiken
 • Botjes en andere hulpmiddelen zijn alleen toegestaan op de kinderbaan
 • Hardrijden op de schaats is niet toegestaan. Dat geldt ook voor het op andere manieren in gevaar brengen van overige schaatsers
 • Op de schaatsbaan is het dragen van handschoenen verplicht. Dat is in het belang van ieders eigen veiligheid. We raden je ook aan om tijdens het schaatsen beschermende kledingstukken te dragen.
 • Je mag niet roken op de schaatsbaan
 • Je mag niet op de boarding van de schaatsbaan zitten

Onze regels in Grand Café Neffe d’n Torre…

 • Je mag Grand Café Neffe d’n Torre niet met ondergebonden schaatsen betreden
 • Je mag geen zelf meegebrachte drank en/of etenswaren nuttigen in Grand Café Neffe d’n Torre
 • Tijdens de georganiseerde activiteiten op de schaatsbaan of in Grand Café Neffe d’n Torre, en bij openstelling van de garderobe (zie openingstijden), is het verplicht gebruik te maken van onze (betaalde) garderobe
 • Als de organisatie en/of beveiligingsmedewerkers het vragen, moet iedereen van 12 jaar of ouder een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen
 • Als je géén geldig legitimatiebewijs kunt laten zien, kunnen we je de toegang weigeren. Of we kunnen je van het terrein laten verwijderen
 • We accepteren geen fotokopieën van identiteitsbewijzen. Identiteitsfraude melden we direct bij de politie
 • Op de vrijdagavonden, zaterdagavonden, zondagavonden en Tweede Kerstdag geldt een minimumleeftijd van 18 jaar voor het betreden van Grand Café Neffe d’n Torre (vanaf 20.00 uur)
 • In het kader van de veiligheid mogen we als organisatie bezoekers fouilleren en tassen controleren. Ook beveiligingsmedewerkers mogen dit. Weiger je dit? Dan laten we je niet binnen
 • Ben je zichtbaar dronken of onder invloed van verdovende middelen? Vertoon je aanstootgevend, overlast gevend, en/of agressief gedrag? Ook dan weigeren we je de toegang
 • Je bent verplicht om instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of beveiligingsmedewerkers direct en te allen tijde op te volgen
 • In Grand Café Neffe d’n Torre schenken we geen alcohol/alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar (nix18.nl)
 • In Grand Café Neffe d’n Torre mag je niet roken