Informatie

Hier vindt u alle informatie over Oirschot Winterparadijs, toch nog vragen? Neem dan contact op voor meer informatie »

huisregels

Graag onderstaande regels doorlezen alvorens de schaatsbaan te betreden:

 • Toegang tot het Oirschot Winterparadijs terrein is geheel op eigen risico
 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico
 • De schaatsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden en stoelen. Botjes en andere hulpmiddelen zijn alleen toegestaan op de kinderbaan ter ondersteuning
 • Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs (voor onze kleinste schaatsliefhebbers is de kinderbaan gratis toegangkelijk)
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen
 • Tijdens de georganiseerde activiteiten op de schaatsbaan of in Grand cafe Neffe d'n Torre, en bij openstelling van de garderobe (zie openingstijden) is het ophangen van uw jas verplicht
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers
 • Schade aan eigendommen van Stichting Evenementen Oirschot, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen; Op de schaatsbaan is het dragen van handschoenen VERPLICHT in verband met ieders eigen veiligheid
 • Op verzoek van de organisatie, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerkers, dient men (>14 jaar) een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Indien men géén geldig legitimatiebewijs kan tonen kan men van het terrein worden verwijderd
 • In Grand Café Neffe d’n Torre zal geen alcohol/ alcoholhoudende drank worden geschonken aan personen jonger dan 18 jaar
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de schaatsbaan; De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen; De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de schaatsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken
 • Het is niet toegstaan om op de boarding van de schaatsbaan te gaan zitten
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Agenda

Bekijk hier de volledige agenda »